;
0 szt.

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Polityka prywatności i Cookies

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

  Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: TOUR SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach ( 42 – 600 ) przy ulicy Tylnej 8 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441875 ,NIP 645 – 253 – 67 – 36

 2. Dokładamy wszelkich starań by zgromadzone przez nią dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 3. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). W celu przekazania Państwa danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  W celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 4. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

  Podstawa przetwarzania danych osobowych zależna będzie od tego jakie dane i w jakim celu będziemy przetwarzać. W celu wykonania usług (w celu realizacji zamówień, rozliczeń komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń związanych z zawartą umową) nie musimy prosić o Państwa zgodę na ich przetwarzanie ponieważ dane te są niezbędne do wykonania umowy, podstawą przetwarzania będzie zatem art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W celach analitycznych i statystycznych nie musimy prosić o Państwa zgodę na ich przetwarzanie ponieważ podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) polegający na wykorzystywaniu analiz na potrzeby wewnętrznego raportowania i dalszego rozwoju. W przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f ( RODO). Treści marketingowe kierowane będą drogą komunikacji, na którą wyrazili Państwo zgodę. Przetwarzanie w tym celu odbywa się wyłącznie gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać podane przez Państwa dane do celów innych niż realizacja naszych usług poprosimy o Państwa wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.

 5. Zakres przetwarzania danych osobowych.

  W w/w celach przetwarzamy Twoje imię i nazwsko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres.

 6. Cookies

  Dane osobowe gromadzone są za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobny technologii, aby prezentowane treści były dopasowane do Państwa aktywności, bazując m.in. dotychczasowej aktywności na stronie w tym wyszukiwanych fraz i historii zakupów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu.

 7. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane ?

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 8. Zgoda i jej cofnięcie.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi. W przypadku konieczności wyrażenia zgody, możecie wyrazić Państwo zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich jak i nie wyrazić żadnej zgody. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć każdą z udzielonych zgód bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Aby cofnąć zgodę wystarczy wysłać e-mail na adres: sklep@toursport.pl , zadzwonić pod numer telefonu: 887 663 041 , lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres: Tour Sport sp. z o.o. , ul. Tylna 8, 42-600 Tarnowskie Góry. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed jej cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia przetwarzanie danych osobowych jest legalne.

 9. Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

  Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W przyszłości właściwym organem nadzorczym do którego będzie można wnieść skargę będzie mógł być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

  Państwa dane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy będą przekazywane na podstawie odpowiednich umów dostawcy systemów informatycznych, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności, bankom dostawcą usług księgowych i prawnych oraz ajentom. Państwa dane mogą być przekazane Policji oraz innym organom ścigania lub odpowiednim urzędom lub innym organom na ich wezwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom z którymi współpracujemy, by mogli oni je wykorzystać w celach marketingowych. Aktualna lista partnerów znajduje się na naszej stronie internetowej. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.